Pražská správa sociálního zabezpečení

Od 1. 1. 2007 je zrušena místní příslušnost ÚP PSSZ v rámci hl. města Prahy. Klienti své záležitosti mohou vyřizovat na kterémkoli územním pracovišti PSSZ bez ohledu na to, kde mají v rámci hl. města Prahy trvalý pobyt, místo podnikání nebo sídlo malé organizace. Číslování ÚP PSSZ je stanoveno dle Vnitřního organizačního řádu ČSSZ a pro klienty má pouze orientační význam.PSSZ je územní organizační jednotka ČSSZ s působností na území hlavního města Prahy. Ředitel PSSZ je přímo podřízen ředitelce ČSSZ, která ho jmenuje a odvolává. PSSZ svojí činnost vykonává na území hl. města Prahy prostřednictvím centrálního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení se sídlem na Praze 8 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 8) a svých územních pracovišť:

Působnost PSSZ

Podílí se na tvorbě celostátní koncepce v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného a rovněž na tvorbě koncepce provádění, resp. výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného. Rozhoduje o promíjení penále podle zákona o pojistném. Zastupuje ČSSZ v jednání před příslušnými soudy a podává návrhy v probíhajícím soudním řízení v těchto věcech:

Kontakty pracoviště

      Od roku 2007 si mohou Pražané vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení.

      Nezáleží tak už na místní příslušnosti.